Om

Märta Alding föddes den 8 april 1901 och dog den 20 september 1992. Hon blev således 91 år.

Märta Alding Märta växte upp i en medelklassfamilj i Stockholm i början av 1900-talet. Under sin ungdomstid kom hon att erhålla ett belopp om 5000 kronor, vilket var mycket pengar på den tiden. Det är inte sannolikt att särskilt många unga kvinnor i hennes ålder skulle komma på att köpa aktier för pengarna. Det var vad Märta gjorde. Även om klippen inte var så snabba som de stundtals varit under delar av de senaste årtiondena, så innebar placeringen en stadig tillväxt, och hon kunde så småningom förverkliga sin dröm om att bli modist, d v s i hennes fall att tillverka och sälja damhattar. Hon etablerade verksamheten i en liten butik på Västerlånggatan och startade så småningom även en större filial på Östermalm. Den senare butiken hade också ateljé där hattarna syddes upp av ett antal anställda. Hattaffären på Västerlånggatan visade sig vara den bästa investeringen och den verksamheten fortsatte hon med in på 50-talet. När hon sedan sålde butiken placerade hon sina pengar i en hyresfastighet, och efter en tid i ytterligare en. Några år före sin död sålde hon sin sista fastighet där hon också bodde, på Brådstupsvägen i Mälarhöjden.

Märta AldingMärta Alding älskade att resa. Hon och hennes blivande man Arnold reste under mellankrigstiden runt i Europa och besökte det mesta av allt vad som kunde beskådas på den tiden. De gifte sig 1940. Arnold fick efter en tid sjukdomen MS, vilket begränsade tillvaron för dem båda. När maken dog, fortsatte hon att resa och planera för resor. Märta hade alltid en väska med praktiska kläder som stod packad för att kunna utnyttja de "sista-minuten-biljetter" som kunde annonseras ut till den som hade tid att utnyttja erbjudandet. Märta kom därför på sina äldre dagar att resa på safari i Afrika resa till Mexiko och självklart en resa jorden runt. Under en tid hade hon också en villa i Spanien som hon gärna reste till för att få sol och miljöombyte. Vid maken Arnolds död instiftade Märta den stiftelse som kom att bära hennes och makens efternamn, Aldingska stiftelsen. Avsikten med stiftelsen var och är att människor som finns i långvård ska kunna få någon stimulans. Hon ville därför ge stöd till resor, som hon själv uppskattat så mycket, och till att ordna fester och utflykter på olika vårdavdelningar. De områden som hon bodde i var i huvudsak de sydvästra förorterna till Stockholm. Av den anledningen är stödet från stiftelsen också destinerat till hennes hemtrakt. Vid hennes död gick merparten av hennes kvarlåtenskap till Aldingska stiftelsen som därmed fick ännu bättre resurser att ge stöd till behövande för fester, utflykter och resor i grupp.

Ändamål

 • Stiftelsens ändamål är att främja vård av behövande, åldersstigna, sjuka eller lytta.
 • Företrädesvis skall tillgodoses personer på boenden eller i öppen verksamhet inom Stockholms sydvästra stadsdelar samt Huddinge och Botkyrka kommuner.
 • Stiftelsen ger stöd till resor, utflykter och vissa festaktiviteter.
 • Men ej till sådant som är kommunalt eller landstingsansvar.
 • Stiftelsen beviljar bidrag till personer som deltar i dagverksamhet och/eller bor i gruppboende-organisationer som arrangerar aktiviteter för människor som lever under ekonomiskt existensminimum och faller under kriterierna för stiftelsens ändamål.

Ansökan

Ansökan ska innehålla:

 • Vem/vilka som söker bidraget
 • För vilket ändamål
 • Vilka kostnader som beräknas
 • Motivera varför det är angeläget att ni erhåller stöd till detta
 • Ange vart eventuellt anslag skall sändas
 • Datum och underskrift av ansvarig sökande

Senaste ansökningsdag: 15 april (då bör även redovisning från föregående år vara stiftelsen tillhanda innan nytt bidrag kan sökas).

Redovisning

I rimlig proportion till bidragets storlek önskar vi en kort rapport om hur bidraget kommit till användning. Det finns även möjlighet att ladda upp bilder för den som önskar. Redovisningen ska vara stiftelsen tillhanda senast 31 januari året efter beviljat bidrag.

Kontakt

Aldingska stiftelsen
c/o Sara Olsson
Kinmanssonsvägen 80
129 38 Hägersten

info@aldingskastiftelsen.se
www.aldingskastiftelsen.se